Ouderen

Home » Ouderen

Onze ouderen

Sinds mei 2014 biedt Zorgboerderij Groot Kootwijk dagbesteding voor ouderen. In de huiskamer bieden we meerdere dagen per week dagbesteding aan ouderen met psychische en/of somatische problematiek, die het fijn vinden om bij het boerenleven betrokken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan vormen van dementie, autisme, niet aangeboren hersenletsel, CVA en de ziekte van Parkinson. Het verblijf op de boerderij biedt de oudere aanspraak, gezelligheid en een luisterend oor. Veelal genieten deze mensen met volle teugen van de bedrijvigheid op de boerderij (die zij soms kennen van vroeger) en het contact met elkaar. Ook worden zo hun mantelzorgers tijdelijk ontlast in de dagelijkse zorg. We bieden professionele begeleiding en een heldere dagstructuur.

Een dag op de boerderij

’s Morgens begint het programma om 10:00 uur. We drinken met elkaar een ‘bakkie koffie’, waarna we de dag openen met gebed, Bijbellezen en het zingen van psalmen. Daarna is er tijd om een spelletje te doen, eieren uit te halen of te helpen met het verwerken en/of koken van eten. Om een uur of twaalf eten we met elkaar een warme maaltijd. Na het rusten drinken we weer gezamenlijk koffie, waarna we eventueel een activiteit doen. Denk aan sjoelen, een balspel of ringwerpen. We sluiten de dag af met een spelletje aan tafel en de ouderen worden weer naar huis gebracht. Door de dag heen is er altijd de mogelijkheid om te helpen bij de verzorging van de dieren.

Als zorgboerderij bieden wij:

  • Een stimulans om mee te helpen met, of te genieten van, het werk op de boerderij;
  • Diverse activiteiten in een ruime huiskamer met een landelijk uitzicht;
  • Een warme plek in huiselijke sfeer, waar mens en dier elkaar ontmoeten;
  • Aandacht voor een gezonde leefomgeving: beweging, verse maaltijden;
  • Oog en aandacht voor het persoonlijk welzijn;
  • Een christelijk milieu (Reformatorisch gezind).

Financiering

Wat de kosten betreft worden deze meestal vergoed vanuit de gemeente. U heeft hier een indicatiebesluit voor nodig die u kunt aanvragen bij uw plaatselijke gemeente. Mocht u hierin de weg niet vinden, dan willen wij graag met u meekijken.

Bij zorg vanuit de WMO betaalt u een eigen bijdrage van max. € 19,– per maand. Deze wordt geïnd door het CAK. CAK – Ondersteuning vanuit de Wmo (hetcak.nl)

Indien u zorg ontvangt vanuit de WLZ, berekent het CAK hiervoor een eigen bijdrage, daarmee betaalt u een deel van de kosten zelf. Zie ook: CAK – Zorg vanuit de Wlz (hetcak.nl)

Mocht u niet in het bezit zijn van een indicatiebesluit, dan bent u alsnog van harte welkom, dan betaalt u per dagdeel.
Mocht het vervoer voor u een probleem opleveren, dan kunnen wij met elkaar in gesprek over een mogelijke oplossing, zoals bijvoorbeeld gehaald en gebracht worden.

Bel ons: 0342-422432

Mail ons: info@grootkootwijk.nl

Van Amerongenweg 9, 3771 LM