Huisregels

Home » Huisregels

HUISREGELS EN INFORMATIE GROOT KOOTWIJK

VOOR DE DEELNEMER

Deze huisregels zijn bedoeld voor deelnemers. De deelnemer of diens vertegenwoordiger ondertekend deze huisregels in de zorgovereenkomst. Voor de kinderen is ook een picto-versie beschikbaar. Deze huisregels dragen bij aan een veilige en fijne leefomgeving op de zorgboerderij.

Betreden en verlaten van de boerderij: We komen en gaan op afgesproken tijden. We verlaten de zorgboerderij alleen met toestemming. We melden ons altijd af bij een begeleider als we weggaan. In het kantoor, de inloopkasten (in het woonhuis, naast het kantoor en in Erfzicht) en de medicijnkast komen alleen begeleiders. De bovenverdieping is bedoeld voor logés. Andere deelnemers komen daar alleen met toestemming van een begeleider.

Gebruik van apparaten: We gebruiken alleen aangedreven apparaten met toestemming van een begeleider. Alleen begeleiders mogen gebruik maken van brandblussers.

Gebruik van eigen apparatuur: Deelnemers onder de 18 jaar leggen bij aankomst op de boerderij hun eigen apparatuur (telefoon, tablet, Nintendo, etc.) op de daarvoor met de begeleider afgesproken plek. In overleg met de begeleider maken zij hier gebruik van. Muziek luisteren we in overleg met een begeleider, deze ondersteunt de identiteit van de zorgboerderij.

We maken geen foto’s van andere deelnemers. Foto’s maken van begeleiders mag alleen indien deze daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. Tijdens verblijf op de zorgboerderij wordt geen gebruik gemaakt van social media.

Hygiëne: We dragen op het erf kleding die vies mag worden: stofjassen voor meisjes, overalls voor jongens. De stofjassen kunnen via de boerderij worden besteld, overalls dienen zelf te worden aangeschaft. Op het erf dragen we laarzen. Deze maken we voor we naar binnen of naar huis gaan schoon. Voor het eten wassen we onze handen. Na elk toiletbezoek wassen we onze handen. We laten het toilet schoon achter door op de bril te zitten (ook jongens).

Omgang met anderen: We gaan respectvol met elkaar om en houden rekening met elkaars emoties en kwetsbaarheden. Met elkaar zorgen we voor onderlinge veiligheid: we beschermen elkaar voor agressie en geweld. We praten met elkaar als ons iets dwars zit. Kritiek en klachten bespreken we in eerste instantie met de zorgboer of –boerin of een begeleider, niet met elkaar.

Omgang met dieren: We gaan respectvol om met de dieren op de boerderij. We verzorgen de dieren met toestemming of onder begeleiding van een begeleider. We geven de dieren alleen voer van de boerderij. Deelnemers die graag bijvoorbeeld oud brood van thuis willen meenemen voor de dieren, overleggen dit eerst met een begeleider. Onze eigen dieren laten we thuis om overdracht van ziektes en onrust bij de dieren van de boerderij te voorkomen.

Omgang met materiaal en eigendommen: We bergen onze eigendommen op in de daarvoor bestemde ruimtes; bijvoorbeeld in een kistje, kluisje of op de slaapkamer. Natuurlijk laten we de eigendommen van de ander met rust. Ook gaan we zorgvuldig met al het materiaal om, of het nou van jezelf, van de boerderij of van andere deelnemers is. Na het werken of spelen ruimen we onze eigen spullen op. Afval doen we in de containers, we scheiden daarbij papier, plastic, GFT en rest-afval.

Motivatie: We doen goed ons best en proberen onze aandacht bij onze taak te houden. Als iets niet lukt of als we iets niet leuk vinden, bespreken we dit met onze begeleider.

Roken, alcohol en drugs: Op de boerderij roken we alleen buiten en buiten het zicht van andere deelnemers. Bespreek met je begeleider op welke plek je mag roken. Voor deelnemers onder de 18 jaar is roken op de boerderij verboden. Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is niet toegestaan.

Privacy: We zetten geen foto’s of filmpjes van elkaar op media zoals Youtube, Facebook en Instagram. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor bijvoorbeeld werkstukken. Hier moet toestemming voor worden gevraagd.

Taalgebruik: We houden ons taalgebruik netjes: vloeken, schelden en discriminerende of kwetsende woorden zijn niet toegestaan.

Veiligheid: We denken om onze eigen veiligheid en die van anderen. Wanneer er trekkers/auto’s of vrachtwagens over het erf rijden gaan we op een overzichtelijke plek staan. We moeten oogcontact kunnen maken met de chauffeur en blijven stil staan tot het voertuig op ruime afstand is. Dit geldt ook wanneer er voertuigen achteruit rijden. We gaan alleen met toestemming of onder begeleiding van een begeleider naar de vijver of de paarden. Als er een ongeluk gebeurt of er brand ontstaat, roepen we onmiddellijk een begeleider of de zorgboer(-in). We volgen bij calamiteiten (ook bij oefeningen) altijd direct de instructies op van de begeleiders.

Voedsel: Als we overblijven op de zorgboerderij nemen we een eigen lunchpakket mee. Drinken en een koekje in overige pauze wordt verzorgd door de zorgboerderij evenals maaltijden tijdens logeren. Onze eigen etenswaren (behalve dan het lunchpakketje) laten we thuis. In overleg met de begeleider mag getrakteerd worden in de eigen groep, verder laten we snoep, koek en andere lekkernijen thuis of in onze tas. We pakken alleen etenswaren of drinken van de boerderij in overleg met een begeleider. Maaltijden gebruiken we met elkaar aan tafel.

VOOR (PLEEG)OUDERS

Deze huisregels zijn bedoeld voor (pleeg)ouders. Zij ondertekenen deze in de zorgovereenkomst. Deze huisregels dragen bij aan een veilige en fijne leefomgeving op de zorgboerderij.

Inspraak/ideeën: Heeft u een idee als verbetering of toevoeging voor Zorgboerderij Groot Kootwijk, dan kunt u deze (eventueel anoniem) achterlaten in onze ideeënbus in de garage. Ook kunt u uw idee (anoniem) inleveren in een gesloten enveloppe in onze brievenbus of een e-mail sturen. Twee keer in het jaar organiseert de zorgboerderij een oudercontactavond en aan het einde van elk kalenderjaar nemen we een tevredenheidsonderzoek af. Ook via deze wegen heeft u inspraak in het reilen en zeilen op de boerderij. Maak hier vooral gebruik van!

Ongevallen: Alle begeleiders op Zorgboerderij Groot Kootwijk doen wat in hun vermogen ligt om ongevallen te voorkomen. Als u of uw kind iets overkomt buiten onze schuld, dan verwachten we van u dat u Groot Kootwijk niet aansprakelijk stelt.

Klachtenprocedure: Zorgboerderij Groot Kootwijk is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Stichting Verenigde zorgboeren. Voor meer informatie www.landbouwzorg.nl.

Schoeisel van uw kind: Bij ieder verblijf op de zorgboerderij neemt de deelnemer een overall/stofjas en laarzen mee. De stofjassen kunnen via de boerderij worden besteld, overalls dienen zelf te worden aangeschaft. Na ieder verblijf gaan deze weer mee naar huis. Indien er sprake is van een weersverwachting van 25 graden of hoger, mag de deelnemer badkleding meenemen, wanneer er ijs ligt, mag de deelnemer schaatsen meenemen. Bij koude weersomstandigheden is het belangrijk om warm schoeisel of warme zooltjes in de laarzen te hebben, alleen laarzen voldoen niet. Voor sportactiviteiten geldt dat dit op schoenen of laarzen mag, sportkleding is toegestaan. Voor wateractiviteiten is badkleding toegestaan, buiten het zwembad dragen de jongens daarnaast ook een t-shirt en de meisjes een t-shirt en rokje of een jurkje. Met pony rijden is een rijbroek (of dikke legging) toegestaan, er worden dan laarzen of schoenen met een hakje gedragen. Een bodyprotector is aan te raden, maar niet verplicht. Het dragen van een cap is wel verplicht, deze zijn aanwezig op de boerderij en hoeven niet door de deelnemer zelf te worden aangeschaft.

Praktische zaken: Indien de deelnemer een hele dag aanwezig zal zijn op de zorgboerderij, neemt hij een lunch (brood en drinken) mee in een rugtasje. Geef geen koek/snoep of etenswaren voor de dieren mee, tenzij in overleg met de begeleider. Alle eigendommen (zoals laarzen, overalls, trommels en rugtasjes) zijn voorzien van een naam. Het is prettig als de deelnemer op de afgesproken tijd komt en gehaald wordt. Wanneer de deelnemer door omstandigheden later op de boerderij komt, helpt de (pleeg)ouder bij het opruimen van de spullen en begeleidt deze de deelnemer ook naar zijn begeleider. We houden voor elke deelnemer een zorgdossier bij.

Afmelding: Indien de deelnemer een langdurig verblijf elders nodig heeft, wordt dit na overleg niet meer gefactureerd. Bij ziekmelding of andere afwezigheid wordt wel gefactureerd, in overleg kan soms een ander tijdstip worden afgesproken.

Bel ons: 0342-422432

Mail ons: info@grootkootwijk.nl

Van Amerongenweg 9, 3771 LM