Missie

Home » Missie

“Vanuit een Reformatorische grondslag een dagbestedingsplek bieden aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichte tot middelzware zorgvraag waarbinnen zij tot rust, in contact en tot ontplooiing kunnen komen.”

Kerkelijk zijn Dick en Corrie lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De identiteit van de zorgboerderij is dan ook christelijk (reformatorisch). We onderschrijven de drie formulieren van enigheid en in alles wat wij doen is de Bijbel richtinggevend. Dit komt tot uiting in de keuzes die wij maken, in de omgang met elkaar en met onze deelnemers. Verder  stimuleren we om respectvol met ons zelf, elkaar en de natuur om te gaan. Kernwoorden hierin zijn respect en betrokkenheid.  Ook niet-gelovige deelnemers zijn welkom op onze zorgboerderij.

Als zorgboerderij zijn we er ten behoeve van onze deelnemers. We vinden het belangrijk dat deze zich welkom en serieus genomen voelt. We zijn geen ‘reddende’ organisatie maar een ondersteunende organisatie: we nemen niet de regie van de deelnemer over en leggen niet onze zienswijze op, maar spelen zoveel mogelijk in op de hulpvraag van de deelnemer, maken daarbij gebruik van zijn eigen mogelijkheden, voorkeuren en interesses en bieden randvoorwaarden waar we dat kunnen.

Ten opzichte van andere zorgboerderijen en andere hulpverleningsorganisaties, zijn we niet gericht op concurrentie, maar op aanvulling. We zien hen als collega’s in het grote systeem van hulpverlening waarin elke organisatie zijn eigen werkzaamheden, zijn eigen taken en dus ook zijn eigen specialismen heeft. We staan daarom open voor samenwerking en afstemming.

De kracht van onze organisatie ligt in de combinatie van een werkend boerenbedrijf en de aangeboden zorg. Niet alleen biedt dit tal van activiteiten voor onze doelgroepen, maar de ligging van de boerderij geeft een gevoel van ruimte en rust voor de deelnemer, de dieren hebben veelal een positief effect op hun welzijn en het geeft hen het idee deel te zijn van een groter geheel. Door het uitvoeren van bepaalde taken op de boerderij, draagt de deelnemer ook actief een steentje bij in de maatschappij.

Bel ons: 0342-422432

Mail ons: info@grootkootwijk.nl

Van Amerongenweg 9, 3771 LM