Er zijn in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar de betekenis van een zorgboerderij voor onze deelnemers. In deze link vindt u een factsheet (feitenoverzicht) die gemaakt is aan de hand van deze onderzoeken. Daarin worden bijv. de kwaliteiten van de zorgboerderij belicht waaronder:

  • persoonsgerichte begeleiding;
  • sociale contacten en steun;
  • zinvolle en diverse activiteiten en werkzaamheden.
Een citaat uit het kopje ‘Jeugdzorg’: “Het blijkt dat kinderen met autisme op een zorgboerderij steun ervaren van dieren en een vertrouwensband met dieren opbouwen. Door het contact met dieren kunnen kinderen angsten overwinnen.”
 
Een ander citaat, onder het kopje ‘Mensen met dementie’ vertelt: “Uit de onderzoeken naar dagbesteding blijkt dat mensen met dementie op zorgboerderijen aan meer verschillende activiteiten deelnemen, fysiek actiever zijn en vaker buiten zijn dan mensen met dementie in reguliere voorzieningen voor dagbesteding.”
 
Zo bevat de factsheet veel interessante feiten die het belang van zorgboerderijen ondersteunen. Zeker een aanrader om eens te lezen!