Stichting Groot Kootwijk

Home » Stichting Groot Kootwijk

In maart 2013 is ‘Stichting Groot Kootwijk’ in het leven geroepen. Deze Stichting is door een aantal ouders van deelnemers opgezet en heeft als doel (financiële) middelen te verwerven, ter ondersteuning van de zorg voor de kinderen op de Zorgboerderij Groot Kootwijk.

Als eerste activiteit heeft de Stichting de speeltoestellen vervangen en uitgebreid. Hierdoor konden we in juni 2015 onze prachtige nieuwe speel- en beweegtuin openen, mede door de steun van de Rabobank en sponsoren. Op dit moment richt de Stichting zich op het financieren van de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie in een voormalige varkensschuur. Daarnaast is ze hard op zoek naar sponsoren voor de realisering van een rijbak en een zwembad.

U kunt de sponsoren hier vinden
Wilt u hieraan ook bijdragen?

Dit kan door uw bijdrage kenbaar te maken via  stichting@grootkootwijk.nl of door deze over te maken op  IBAN. NL86 RABO 0117 1891 54.
Alvast hartelijk dank namens de kinderen en ouderen van de Zorgboerderij.

Meer informatie kunt u vinden in het beleidsplan en acte.

acte

Beleidsplan

Bel ons: 0342-422432

Mail ons: info@grootkootwijk.nl

Van Amerongenweg 9, 3771 LM