Onze kinderen

Elke woensdag, vrijdag, zaterdag en in de vakanties opent de zorgboerderij haar deuren voor kinderen van alle leeftijden.
Zorgboer ‘ome Dick’ en zorgboerin ‘tante Corrie’ doen er alles aan om er elke keer weer een fijne dag van te maken.
Hierin worden ze geholpen door verschillende ‘juffen’ en ‘meesters’. Eén keer in de drie weken is het logeerweekend.

Begeleiding

Op de boerderij werken we met kleine, vaste groepen. Elke groep heeft zijn eigen begeleider zodat de kinderen en de juf of meester elkaar goed kennen en kinderen zich sneller veilig en thuis voelen. We werken met een vaste structuur en proberen elk kind tegemoet te komen in zijn of haar behoeften. Zo werken we in bepaalde groepen met pictogrammen en checklists. Omdat we hebben gemerkt dat het voor onze kinderen belangrijk is dat ze worden voorbereid, sturen we steeds van te voren het programma door. Ook krijgt elk kind een persoonlijk begeleider die het kind vaak ziet, de overdracht doet met ouders en een zorgplan opstelt. Elk jaar wordt dit zorgplan geëvalueerd. Ouders worden hier heel dicht bij betrokken

Financiering

Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg. Als coöperatie zijn we gecontracteerd bij diverse  regio gemeenten. De kosten van de begeleiding worden in de meeste gevallen vergoed vanuit de Gemeenten. Hiervoor heeft u een indicatiebesluit nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waarin uw kind woont.