Hieronder ziet u de opleidingen waarvoor wij als Zorgboerderij zijn erkent als Leerbedrijf door de S-BB (BeroSBB - beeldmerkepsonderwijs Bedrijfsleven).

Voedsel, natuur, leefomgeving:

  • Medewerker dierverzorging (niveau 2)
  • Medewerker veehouderij (niveau 2)
  • Vakbekwaam medewerker veehouderij (niveau 3)

Zorg en welzijn:

  • Helpende zorg en welzijn (niveau 2)
  • Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)
  • Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3)
  • Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3)
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)
  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4)