Onze ouderen

Sinds mei 2014 biedt Zorgboerderij Groot Kootwijk dagbesteding voor ouderen. Ouderen2In de huiskamer/kantine bieden we meerdere dagen per week dagbesteding aan ouderen met psychische en/of somatische problematiek, die het fijn vinden om bij het boerenleven betrokken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan vormen van dementie, autisme, niet aangeboren hersenletsel, CVA en de ziekte van Parkinson. Het verblijf op de boerderij biedt de oudere aanspraak, gezelligheid en een luisterend oor. Veelal genieten deze mensen met volle teugen van de bedrijvigheid op de boerderij (die zij soms kennen van vroeger) en het contact met elkaar. Ook wordt zo hun omgeving tijdelijk ontlast in de dagelijkse zorg. We bieden professionele begeleiding en een heldere dagstructuur.

Een dag op de boerderij

’s Morgens begint het programma om 10:00 uur. We drinken met elkaar een ‘bakkie koffie’, waarna we de dag openen met gebed, Bijbellezen en het zingen van psalmen. Daarna is er tijd om een spelletje te doen, eieren uit te halen of te helpen met het verwerken en/of koken van eten. Om een uur of twaalf eten we met elkaar een warme maaltijd. Na het rusten drinken we weer gezamenlijk koffie, waarna we een actief spelletje doen. Denk aan sjoelen, een balspel of ringwerpen. We sluiten de dag af met een spelletje aan tafel en de ouderen worden weer naar huis gebracht. Ouderen1Door de dag heen is er altijd de mogelijkheid om te helpen bij de verzorging van de dieren.

Als zorgboerderij bieden wij:

  • Een stimulans om mee te helpen met, of te genieten van, het werk op de boerderij;
  • Diverse activiteiten in een ruime huiskamer met een landelijk uitzicht;
  • Een warme plek in huiselijke sfeer, waar mens en dier elkaar ontmoeten;
  • Oog en aandacht voor het persoonlijk welzijn;
  • Een christelijk milieu (Reformatorisch gezind).

Financiering

Ouderen (1)Wat de kosten betreft worden deze vergoed vanuit de gemeente. U heeft hier een indicatiebesluit voor nodig die u kunt aanvragen bij uw plaatselijke gemeente. Mocht u hierin de weg niet vinden, dan willen wij graag met u meekijken.
Mocht u niet in het bezit zijn van een indicatiebesluit, dan bent u alsnog van harte welkom, dan betaald u per dagdeel.
Mocht het vervoer voor u een probleem opleveren, dan kunnen wij met elkaar in gesprek over een mogelijke oplossing, zoals bijvoorbeeld gehaald en gebracht worden.