Elk jaar organiseren we in het voorjaar een open dag, waarop ieder welkom is om onze zorgboerderij te bezoeken.
Helaas kan dit jaar, in verband met alle maatregelen die genomen zijn om Covid-19, de open dag geen doorgang vinden.
We hopen dat dit in 2021 weer mogelijk is.